r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.
r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Konut Sigortası
 
KONUT SİGORTASI
KAPSAM:  Konut Sigortası, evinizi yangın, yıldırım, taşıt çarpması, hırsızlık, hatta elektronik eşyanıza gelecek zarara kadar güvence altına almaktadır.
 
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
KAPSAM:  ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

SİTE SİGORTASI
KAPSAM:  Ortak Alan  Sigortası, sitenizde ve evinizdeki ortak alanları yangın, yıldırım, taşıt çarpması, hırsızlık, hatta elektronik cihazların bozulmasına kadar güvence altına almaktadır
 
ORTAK ALAN SİGORTASI
KAPSAM:  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması veya sakatlanmasına sebebiyet verilmesi halinde , 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu' na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.