r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.
r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Sağlık Sigortası
 
BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI
KAPSAM:  Bireysel Sağlık Sigortası, sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.
 
KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI
KAPSAM:  Kurumsal Sağlık Sigortası, çalışanlarınızın grup olarak sigortalanarak  sigorta yılı içerisinde geçirdikleri herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarının, belirledikleri ürüne bağlı olarak karşılanmasıdır.