r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.
r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
İnsan Kaynakları
 
Makro Sigorta, İnsan Kaynakları uygulamaları ve insan kaynağına verdiği önemle, sürdürülebilir olmayı hedeflerken, yarattığı değerle bu alanda da şirketin dokusuna ve ihtiyaçlarına uygun çalışmaları benimser ve sektörde fark yaratır.

İşe alım sürecinde ünvanlara bakılmaksızın yaklaşım; yeniliğe ve değişime ayak uydurabilen, verimli ve katma değer yaratan, gelişime açık kişilerin şirkete katılması şeklindedir. Bu doğrultuda, mülakatlar hem İK ve hem de  teknik yöneticiler tarafından yetkinlik bazlı gerçekleştirilir.

Eğitim yönetimini, organizasyonel gelişim yönetimi olarak gören Makro Sigorta, bu anlayışla çalışanlarına şirket içi ve şirket dışı eğitim olanakları sağlar. Performansı yüksek olan ve şirkete etki katkısı fazla olan kişilere öncelik tanınır. İnsana yatırım, şirkete yatırım olarak benimsenir.

Performans yıllık bazda değerlendirilir. Yıl ortasında ara değerlendirme yapılır, burada özellikle belirlenen hedefler gözden geçirilir. Makro Sigorta’da hedef ve yetkinlik bazlı bir performans yönetim sistemi uygulanır.

Şirket hedeflerinin bireysel hedeflere dönüştürüldüğü bu sistemin çıktıları önemsenir ve çalışanın gelişimine yönelik eğitim, kariyer planlaması, ödüllendirme gibi uygulamalar, İnsan Kaynakları danışmanının rehberliğinde takip edilir ve gerçekleştirilir.